Четвер
19.04.2018
15:25
Категорії розділу
Анонсуємо [136]
Змагаємось [4]
Вітаємо! [48]
Входимо на сайт

Шукаємо
Календар
«  Лютий 2016  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29
Співпрацюємо
Архівуємо
Обліковуємо

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Cайт вчителів початкових класів м.Славутича
Головна » 2016 » Лютий » 17 » Питання інклюзивної освіти
14:53
Питання інклюзивної освіти

Ми навчаємо не для школи, а для життя.

Сенека

Інклюзивна освіта є невід’ємною частиною толерантного суспільства. З одного боку, діти з особливими потребами постійно намагаються пристосуватися до оточуючого середовища, потребують соціалізації та рівних можливостей. З другого боку, інші діти призвичаюються сприймати дітей з особливими потребами як рівних, стають більш людянішими та чуйними.

Звичайно впровадження інклюзивної освіти в Україні стикається з безліччю проблем: немає спеціального фінансування закладів, які впроваджують інклюзивну освіту; сучасні українські школи не готові до впровадження інклюзивної освіти; недостатньо методичних матеріалів з питань інклюзивної освіти; батьки дітей із порушеннями мають певну специфіку, як існує і специфічне ставлення самого суспільства до цієї проблеми тощо.

Але починати з чогось треба. І перші спроби запровадження інклюзивної освіти дають свої результати: видані відповідні нормативно-правові документи; формується банк досвіду роботи з такими дітьми у реаліях звичайної школи; відбуваються позитивні зрушення у ставленні суспільства до дітей з особливими потребами; більш ефективно проходить і соціалізація цих дітей.

Відповідно до наукових джерел інклюзивна освіта – це гнучка індивідуалізована система навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку в умовах масової загальноосвітньої школи за місцем проживання. Навчання відбувається за індивідуальними навчальними планами та забезпечується медико-соціальним та психолого-педагогічним супроводом. Інклюзивна освіта передбачає створення освітнього середовища, яке б відповідало потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку.

На сьогодні існують такі нормативно-правові акти щодо впровадження інклюзивної освіти:

Укази Президента України:

від 17.04.2002р. № 347/2002 «Про Національну доктрину розвитку освіти»;

від 01.06. 2005 р. № 900/2005 «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»;

від 11.07.2005 р. № 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей»;

від 20.03.2008 р. № 244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні».

Постанови Кабінету Міністрів України:

від 12.10.2000 р. № 1545 «Про затвердження концепції ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів»;

від 23.04.2003 р. № 585 «Про встановлення строку навчання у загальноосвітніх навчальних закладах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»;

від 15.08.2011 р. № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/872-2011-%D0%BF;

від 21 травня 2008 року № 731-р «Концепція Загальнодержавної цільової соціальної програми «Здорова нація» на 2009-2013 роки».

Накази Міністерства освіти і науки України:

від 02.12.2005 р. № 691 «Про створення умов щодо забезпечення права на освіту осіб з інвалідністю»;

від 27.11.2007 р. № 1041 «Про забезпечення прав дітей-інвалідів та дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»;

від 15.01.2008 р. № 11 «Про додаткові заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»;

від 13.03.2008 р. № 170 «Про координування діяльності структурних підрозділів щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»;

від 21.12.2009 р. № 1153 «Про заходи Міністерства освіти і науки України на виконання завдань, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 р. №1482-р «Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року»;

від 11.09.2009 р. № 855 «Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009- 2012 роки»;

від 27.03.2006 р. № 240/165 «Порядок комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу»;

від 18.05.12р. №1-9/384 «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах».

від 01.10.2010. №912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання»

Наказ головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 24 січня 2008 р. №21 «Про організацію навчання і виховання дітей з порушеннями психофізичного розвитку».

Ключові моменти

Навчання в інклюзивних класах здійснюється за типовими навчальними планами, програмами, підручниками та посібниками, рекомендованими МОНмолодьспортом для загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі спеціальними підручниками.

Навчально-виховний процес у класах з інклюзивним навчанням здійснюється відповідно до робочого навчального плану загальноосвітнього навчального закладу, складеного на основі типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами.

На основі зазначеного робочого навчального плану розробляється індивідуальний навчальний план для дітей з особливими освітніми потребами (далі – індивідуальний навчальний план) з урахуванням висновку психолого-медико-педагогічної консультації.

Розклад уроків для дітей з особливими освітніми потребами складається з урахуванням індивідуальних особливостей їх навчально-пізнавальної діяльності, динаміки розумової працездатності протягом дня і тижня та з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.

Оцінювання – процес встановлення рівня навчальних досягнень учня (учениці) в оволодінні змістом предмета, уміннями та навичками відповідно до вимог навчальних програм.

Об’єктом оцінювання є знання, вміння та навички, досвід творчої діяльності учнів, досвід емоційно-ціннісного ставлення до навколишньої дійсності.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 872 від 15 серпня 2011 року «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами здійснюється згідно з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів та обсягом матеріалу, визначеним індивідуальною навчальною програмою.

Система оцінювання навчальних досягнень дітей з особливими освітніми потребами повинна бути стимулюючою.

Згідно з інструктивно-методичним листом від 18.05.12 № 1/9-384 «Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» невід’ємною складовою процесу розроблення індивідуальної програми розвитку є оцінка динаміки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, збирання відомостей про її успіхи (учнівські роботи, результати спостережень педагогів, контрольні листки, результати тестів, тощо). Визначення рівня сформованості знань, умінь і навичок учнів з особливими освітніми потребами здійснюється з метою забезпечення позитивної мотивації навчання, інформування учнів про їх індивідуальні досягнення, визначення ефективності педагогічної діяльності вчителів.

Якісні показники індивідуального оцінювання: технологія портфоліо.

Портфоліо (у широкому розумінні) – це спосіб фіксування, накопичення та оцінки індивідуальних досягнень школяра протягом певного періоду навчання.

Педагогічна ідея навчального портфоліо як форми оцінювання полягає:

у зміщенні акценту з того, що учень не знає і не вміє на те, що він знає і вміє з даної теми, розділу, предмета;

в інтеграції кількісних і якісних оцінок;

у домінуванні самооцінки по відношенню до зовнішньої оцінки

Можливості портфоліо:

  • розкрити індивідуальні можливості дитини;
  • стежити за динамікою навчальних досягнень учня за певний проміжок часу;
  • визначати ефективність та відповідність індивідуального планування можливостям дитини, відтак коригувати його.
  • стежити за розвитком соціалізації та формуванням особистості учня.
  • здійснювати зворотний зв’язок між дитиною, батьками, вчителем.

Структура портфоліо: титульна сторінка; розділ «Досягнення учня у навчанні»; розділ «Соціальна компетентність учня»; розділ «Суспільна робота учня»; розділ «Творчі роботи учня»; розділ «Відгуки і побажання».

Більшість вчителів витрачають час на питання, покликані встановити, чого учень не знає, а справжнє мистецтво постановки питання полягає в тому, щоб з’ясувати, що учень знає або здатний пізнати.

Альберт Енштейн

Отже, концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних демократичних ідей – усі діти є цінними й активними членами суспільства. Навчання в інклюзивних навчальних закладах є корисним як для дітей з особливими освітніми потребами, так і для дітей з типовим рівнем розвитку, членів родин та суспільства в цілому.

Додатково на сайті:

Сайт науково-методичного центру управління освіти і науки Білоцерківської міської ради: http://www.nmc.org.ua/inkluzivna-osvita

Категорія: Анонсуємо | Переглядів: 144 | Додав: Elena | Теги: інклюзивне навчання | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
avatar